IN Ctrl

IN Ctrl är en kortare självskyddsutbildning med fokus på enkla och effektiva tekniker för dig som inte vill börja i den ordinarie Kenpo-träningen.

 

Syftet med den här kursen är inte att göra dig till en expert. Det krävs betydligt mer tid och träning för att uppnå det målet. Se istället den här kursen som en introduktion i självskydd. Du kommer att få lära dig tekniker och vi kommer att prata psykologi och strategi. IN Ctrl lär dig att ta kontroll över händelseförloppet vid en hotfull situation och göra dig till problemlösare och inte offer.

Kursen följer ett logiskt upplägg där vi går igenom olika steg. Praktik kommer att varvas med teori där vi bl a pratar om hur du bör kommunicera i ett hotfullt läge och vilken strategi du bör använda för att bedömma hotfulla situationer. 

Utbildningen kommer även att ge dig grundkunskaper i nödvärnsrätten och vad den har för juridisk betydelse.

 

Som i allting annat i livet så handlar det i slutändan om hur du förvaltar din nya kunskap. Ska vi vara helt ärliga så kommer du ett tag efter kursen inte att komma ihåg särskilt mycket. Men den goda nyheten är att du kan ändra på det! Bästa sättet att komma ihåg kunskap är att repetera den, oavsett om det handlar om praktisk eller teoretisk kunskap. På så sätt överförs det från korttidsminnet till långtidsminnet. Och om du har repeterat tillräckligt mycket så blir det till en instinktiv impuls.

 

Så mitt tips är att gå igenom vad du har lärt dig på den här kursen och öva teknikerna på alla som kan tänkas vara frivilliga partners. Gå också igenom allt rent mentalt. Många undersökningar och tester har visat att hjärnan har en otrolig förmåga att lära kroppen att utföra rörelser utan att ens praktisera dem rent fysiskt.  Kom ihåg att med rätt inställning kan du bli vad du vill!

Kursupplägget är vanligtvis antingen 1 dag, 2 dagar eller 10 gånger. Men vi skräddarsyr även antal kurstillfällen efter era behov och önskemål. Och om ni endast är intresserade av ett tillfälle så ordnar vi det.

Oavsett om ni är ensam eller till exempel en arbetsplats, skolklass eller idrottslag som vill testa en självskyddsutbildning så är ni välkomna att höra av er. Se kontaktinformation under fliken "Kontakt".