top of page

AVGIFTER

MEDLEMSAVGIFT

 

200 kr per år

Medlemsavgiften ger dig tillgång till träningen och är en förutsättning för att du ska vara försäkrad genom Kenpo Självförsvarsstudio Jönköping. 

Medlemsavgiften ska betalas in i början på varje kalenderår tillsammans med träningsavgiften för vårterminen. Om du börjar träna under senare delen av året så betalar du medlemsavgiften tillsammans med aktuell träningsavgiften. 

TRÄNINGSAVGIFT

Vuxna (från 13 år)                        900 kr per termin

Studerande (studentleg)              600 kr per termin

Barn (upp till och med 12 år)       600 kr per termin

Vuxen med tränande barn betalar endast medlemsavgiften för vuxen om full avgift erlägges för barnet (gäller en vuxen per barn).

Har du gått en självförsvarsutbildning genom Kenpo Självförsvarsstudio Jönköping så får du 20 % rabatt på första terminsavgiften.

Aktuell avgift ska betalas in i början av varje termin.

GRADERINGSAVGIFT

300 kr per gradering

Graderingsavgift betalas före gradering. Avgiften bekostar diplom samt nytt bälte.

BETALNING

Alla avgifter betalas in på Nordea föreningskonto 9960 3409471814 (de första fyra siffrorna är clearingnr) eller på plusgirokonto 94 71 81-4. 

FÖRSÄKRING

Som betalande medlem är du även försäkrad genom Svenska Karateförbundet (Folksam) om det skulle hända dig någonting under träningen som gör att du behöver uppsöka sjukvård.

bottom of page