top of page

KENPO CREED

av Senior Grandmaster Ed Parker

 

"I come to you with only Karate,

empty hands.

I have no weapons,

but should I be forced to defend myself,

my principles or my honor.

Should it be a matter of life or death,

of right or wrong;

then here are my weapons,

Karate,

my empty hands."

Denna Kenpo-ed är en modern etikkodex som vi förhåller oss till. Den är skapad av grundaren av Kenpo Karate - Ed Parker. Kodexen ska ses som en ledstjärna i vår uppfattning av rättvisa och hur vi ska använda våra kunskaper inom Kenpo. Denna ed ska alla som tränar hos oss lära sig utantill.

STUDIO CREED

av Mattias Bodin

"My fists are my law.

They shall do no wrong or evil. 

I am humble and my intentions are good.

The weak I shall strengthen through iron will and hard work.

For I am a weapon.

Ready to defend what is right.

This is my law!"

Denna ed är specifik för Kenpo Självförsvarsstudio i Jönköping. Alla som tränar hos oss ska känna till den och dess innebörd. Denna ed behöver eleven inte lära sig utantill. 

CODE OF BUSHIDO

 

Bushido kan översättas från japanska till "krigarnas väg" och är ett samlingsnamn på de många hederskodex och ideal som vägledde samurajerna. Enkelt uttryckt kan man säga att Kenpo creed och vår Studio creed är moderna uttryck för Bushido. Det finns många tolkningar och här nedan är en av dem.

仁 - Jin - Benevolence

Develop a sympathetic understanding of people

義 - Gi - Rectitude

Preserve the correct ethics

忠義 - Chu - Loyalty

Show loyalty to one's family, friends, students, teachers and dojo

勇 - Yū - Courage

Show courage in the face of adversity

礼 - Rei - Respect

Show respect to others

智 - Chi - Wisdom

Enhance wisdom by broadening knowledge

信 - Shin - Honesty

Be truthful at all times

悌 - Tei - Care for the aged

Care for the aged and those of humble station

名誉 - Meiyo - Honor

Preserve one's honor

bottom of page