top of page

KENPO KARATE

Kenpo Karate är en blandning av gammal stridsteknik och modern vetenskap. Med sina traditioner från Kina så är Kenpo en art med många år bakom sig. Mr. Ed Parker började träna för William Chow på Hawaii som tog stilen dit. Mr. Parker tog med sina kunskaper till USA för att studera psykologi och sociologi. Han utvecklade sina kunskaper i kampart tillsammans med sina teoretiska kunskaper i anatomi och utvecklade Ed Parker´s Kenpo Karate. Richard “Huk” Planas var Ed Parker´s högra hand och arbetade tätt ihop med honom i utvecklingen av arten. Parker dog 1990 i en hjärtattack på Honolulus flygplats på Hawaii. I början av 1990-talet startade Mr. Planas upp sin egen världsorganisation - Parker/Planas Lineage. I Sverige och Europa är det professor Ingmar Johansson med säte i Norrköping som är huvudansvarig för Mr Planas undervisning. Professor Johansson har också en organisation som verkar under Parker/Planas Lineage med namnet Roadwarrior Lineage.

Logiskt rörelseflöde

Kenpo är anpassat till individen och efter den typ av självförsvar som kan behövas. Kenpo är baserat på ett ändlöst rörelseflöde med effektivitet som ledord. Detta logiska rörelseflöde är kärnan i Kenpo. Varje slag är en blockering, varje blockering är ett slag. Motståndarens reaktion leder dig in i din nästa rörelse. Kenpo är en kombination av teori och praktik. För att kunna kontrollera kraften i Kenpo måste man först kunna kontrollera sig själv. Träna själen som du tränar kroppen. Utveckla en inre styrka, balans och harmoni allt eftersom. En Kenpomästare är mer än en expert i Karate, han är en konstnär. Han är herre över sig själv.

Vårt system är designat på ett mycket sofistikerat sätt. Vår ledstjärna är effektivitet och det speglas i våra tekniker där syftet hela tiden är att avsluta fighten – inom tre rörelser skall det vara över.

VEM KAN TRÄNA?

 

Barn

Ett barn som tränar Kenpo får bättre koncentrationsförmåga. De lär sig att visa respekt för andra barn och skilja på rätt och fel. Barn som tränar får bättre självförtroende och lär sig att behärska sin kropp bättre. De får bättre fysisk och psykisk hälsa.

Barnprogrammet skiljer sig från ungdoms- och vuxenprogrammet. Träningen fokuserar på mjuka tekniker där barnen tidigt får lära sig rörelseträning som t ex balansövningar, kullerbyttor och tekniker både stående och liggande. Stort fokus ligger på lek och rörelse.

I barngruppen tränar barn som är mellan 7-12 år.

Ungdomar

De största folkhälsosjukdomarna idag kan relateras direkt till fetma och övervikt. Många barn och ungdomar är idag överviktiga och riskerar på sikt att utveckla t ex diabetes. Kenpo erbjuder en mycket bra och variationsrik träning som hjälper ungdomar att hålla en god fysisk kondition. Kenpoträning kan göra så att tonåringar får bättre självförtroende och fysisk styrka. På detta sätt lär de sig säga “NEJ” till negativa saker som t ex droger, alkohol, missbruk och gängaktiviteter m.m. De får även hjälp att finna sin egen identitet.

Från 13 år och uppåt så tränar man i vuxengruppen.

Vuxna

Oavsett din ålder, gammal som ung, vig som ovig, så kan du träna Kenpo. Vi anpassar träningen efter dina behov och förutsättningar. Vi tycker det är viktigt att träningen anpassas efter individen och inte tvärtom. Många system har än idag inställningen att eleven inte skall ställa för mycket frågor. All kunskap är förbehållet instruktören eller “Mästaren”. Vi uppmanar däremot eleven att ställa frågor och att vara nyfiken och kritisk. Det är viktigt att man förstår vad man sysslar med. Oavsett kroppstyp så får du ett självförsvarssystem som är anpassat till dina individuella förutsättningar.

bottom of page